ศัยกรรมแก้ไขหูกาง ให้กลับมาได้สมส่วน

🔻🔻ด้วยการศัลยกรรมแก้ไขหูกาง ให้กลับมาได้สมส่วน ไม่ต้องปกปิดอีกต่อไป 🔻🔻 โดย หมอป่าน The Aestheny Plastic Surgery Clinic

👂👂#หูกาง คือใบหูไม่แนบไปทางด้านหลัง ห่างจากหนังศีรษะประมาณ 2 เซนติเมตร โดยมีสาเหตุจากกระดูกอ่อนใบหูไม่พับ หรือร่องในหูแบะออก มองไม่เห็นร่องหู เกิดจากกระดูกอ่อนขาดหายไป ทำให้ร่องใบหูไม่สามารถม้วนงอให้มีรูปทรง และมีลักษณะคล้ายหูฉลาม

ดังนั้นปัญหาหูกางกับหูใหญ่ มักมาคู่กัน ก็สามารถสร้างความไม่มั่นใจได้

🌺🌺การผ่าตัดแพทย์จะตรวจและวิเคราะห์ 🌺🌺

🔻👂👂ดูลักษณะของใบหูก่อนผ่าตัด ว่าลักษณะเป็นอย่างไร ขอบกลางใบหูแบนและมุมกางเกินไปหรือไม่ ใบหูมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปหรือไม่ เพื่อแจ้งแนวทางในการรักษาและผลลัพธ์ที่ออกมา เช่น หูซ้ายอาจกางกว่าหูขวา มุมที่จะแก้ไขไม่เหมือนกัน วิธีในการผ่าตัดใบหูทั้งสองข้างอาจแตกต่างกัน ลักษณะของหูซ้ายและหูขวาหลังผ่าตัดอาจไม่เหมือนกัน ในการตัดสินใจ